RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022 - Sołectwo Zawiść

 

 

 

Sołectwo Zawiść zrealizowało zadanie pn. "Zakup altany biesiadnej jako sołeckiego miejsca integracyjnego". Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej w projekcie pn. "Marszałkowska Inicjatywa Sołecka - Opolskie w latach 2020-2022", udzielanej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich. Zadanie jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Opolskiego.

 

W ramach realizacji zdania została zakupiona:

  • Drewniana altana biesiadna

 

Cel zadania: Zwiększenie integracji społecznej mieszkańców wsi, pobudzenie aktywności społecznej. Stworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa.

Zadanie polegało na zakupie wraz z transportem i montażem altany biesiadnej na terenie placu zabaw w Zawiści, który znajduje się w centrum wsi, w sąsiedztwie Sali wiejskiej, stanowiącej centrum życia kulturalnego społeczności sołectwa Zawiść. Mieszkańcy zaangażowali się w przygotowanie podłoża pod altanę poprzez odpowiednie jego utwardzenie.