Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

logo_weber_2013_130x.jpeg

XVII FESTIWAL MUZYKI ZABYTKOWYCH PARKÓW I OGRODÓW
imienia Karola Marii Webera

3 października 2020
Kościół Matki Boskiej Śnieżnej w Dąbrówce Dolnej

Wykonawcy

A P E I R O N   T R I O

P i o t r  K o s a r g a  -  s k r z y p c e
J a n  C z a j a  -  w i o l o n c z e l a
H a n n a  L i z i n k i e w i c z  -  f o r t e p i a n

 

Nagranie udostępnione przez portal informacyjny Opowiecie.info - KLIKNIJ TUTAJ


4 października 2020
Kościół Matki Boskiej Śnieżnej w Dąbrówce Dolnej

Wykonawcy

E l ż b i e t a  C a b a ł a  -  s o p r a n
R a f a ł  Ż u r a k o w s k i  -  b a r y t o n
A n n a  M i e r n i k  -  f o r t e p i a n

 

Nagranie udostępnione przez portal informacyjny Opowiecie.info - KLIKNIJ TUTAJ


Informacja o programie festiwalu:

XVII FESTIWAL MUZYKI ZABYTKOWYCH PARKÓW I OGRODÓW imienia Karola Marii Webera - 3-4 października 2020 r.

Operacja dofinansowana przez Województwo Opolskie:

Informacja o dofinansowaniu XVII Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów

Organizację Festiwalu wsparli również:

  1. Pan Jan Sonka - Fabryka Maszyn Rotox
  2. Pani Jolanta Kotlarz - Gospodarstwo Rybackie Krzywa Góra
  3. Pan Zbigniew Pawlicki - Weterynaria Pokój
  4. Pan Łukasz Hadamik - Firma Budowlana i Roboty Ziemne Pokój
  5. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kup
  6. Pan Jan Balij - Przedsiębiorstwo Handlu i Usług Mon-Kar Pokój
  7. Pan Sebastian Spisla
  8. Pani Katarzyna Schichta Kwiaciarnia Deco-Flor w Dobrzeniu Wielkim
  9. Państwo Sebastian
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 08-10-2020 14:15

Przewiń do góry