RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacja o dofinansowaniu XVII Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów


 

 

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu

 

Stowarzyszenie Pokój OPP z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój otrzymało dofinansowanie w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Operacja dofinansowana przez: Województwo Opolskie

 

Nazwa operacji: XVII Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. C. M. von Webera”

 

Wartość zadania: 23200,00zł

 

Wartość dofinansowania: 15000,00zł

 

Termin realizacji: Październik 2020