RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

DEKLARACJA DOTYCZĄCA WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 5.5 Ochrona powietrza związanych z:

1. Wymianą indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (w przypadku budynków jednorodzinnych) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na źródła ciepła bardziej ekologiczne.

Wniosek o dofinansowanie składa Gmina na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji.

Deklaracja ma na celu określenie skali zapotrzebowania na wymianę pieców wśród mieszkańców gminy oraz zebranie listy osób chętnych do skorzystania z dofinansowania.

Załączone deklaracje należy składać do dnia 9 października 2020 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Pokój do wypełnienia deklaracji dotyczącej chęci uczestnictwa w programie poprawy jakości powietrza.

Program realizowany będzie pod warunkiem uzyskania zewnętrznych środków dofinansowania dla Gminy Pokój, w roku 2021.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  • projekty dot. wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty - 34%

Przykładowo:

koszt zakupu kotła na biomasę wraz z montażem, dla powierzchni użytkowej:

  • 85 m2 - wynosi około 9000,00 zł - wartość dofinansowania wyniesie - 3060, 00 zł

  • 130 m2 - wynosi około 15 000,00 zł- wartość dofinansowania wyniesie - 5100, 00 zł

koszt zakupu kotła na ekogroszek wraz z montażem, dla powierzchni użytkowej:

  • 130 m 2 -wynosi około 12 200,00 zł - wartość dofinansowania wyniesie - 4080,00 zł

  • 85 m2 - wynosi około 10 000,00 zł - wartość dofinansowania wyniesie - 3400, 00z ł

Jednym z wymogów skorzystania z dofinansowania jest przeprowadzenie oceny energetycznej budynku. Oceny energetyczne będą przeprowadzane na koszt właściciela budynku. Koszt oceny to około 1000 zł brutto. Wykonawca zostanie wyłoniony w trakcie zapytania ofertowego ogłoszonego przez Gminę.