RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Stanowisko do samospisu w Urzędzie Gminy Pokój

Gminne Biuro Spisowe informuje, że w Urzędzie Gminy Pokój funkcjonuje wydzielone bezpłatne stanowisko komputerowe do samospisu w Narodowym Spisie Rolnym 2020. Celem funkcjonowania ww. punktu jest umożliwienie realizacji obowiązku spisowego użytkownikom gospodarstw rolnych nieposiadających warunków technicznych do dokonania samospisu.

Stanowisko komputerowe jest dostępne w czasie przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego od 1 września do 30 listopada 2020 r., w dni robocze w godz. 730 - 1430

W celu uniknięcia kolejek prosimy osoby zainteresowane, aby przed skorzystaniem ze stanowiska komputerowego do przekazywania danych, ustaliły w Gminnym Biurze Spisowym termin wizyty - kontakt telefoniczny: 77 469 30 80 wew. 40

Dane zebrane w Powszechnym Spisie Rolnym są niezbędne do racjonalnego planowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa, zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej czyli na terenie Naszej Gminy. Dostarczą informacji na temat sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej rolników, a także prowadzonej produkcji rolnej.

W spisie muszą zostać spisane wszystkie gospodarstwa rolne. Można realizować ten obowiązek trzema metodami tj.:

  • poprzez samospis internetowy.
  • wywiad telefoniczny.
  • wywiad z rachmistrzem terenowym.

Metodą zalecaną jest samospis, który polega na samodzielnym wprowadzeniu informacji do formularza ankiety spisowej, dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem: spisrolny.gov.pl

Aby spisać się szybko i wygodnie przygotuj wcześniej:

  • numer gospodarstwa rolnego OdBR (otrzymasz go w liście od Prezesa GUS),
  • numer PESEL (będzie potrzebny do zalogowania się),
  • informacje o powierzchni gruntów, zasiewów, stosowanych nawozach, itp.
  • PDFvademecum PSR 2020.pdf (971,72KB)