Park w Pokoju
GALERIA

Obrady rozpoczęto 2020-08-21 o godz. 15:00:25, a zakończono o godz. 16:40:23 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Tadeusz Baran
 4. Jarosław Ciurla
 5. Jacek Gosławski
 6. Jerzy Jakubik
 7. Tomasz Krystosek
 8. Jacek Marczak
 9. Marek Łukaszczyk
 10. Krystyna Piekarska
 11. Alicja Piszczałka
 12. Zenon Poprawa
 13. Piotr Sobek
 14. Jadwiga Sowa
 15. Marcin Krysiak

Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Pokój (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Alicja Piszczałka, Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa, Tadeusz Baran, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pokój wotum zaufania (16:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tadeusz Baran, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Zenon Poprawa, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Jerzy Jakubik, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Tomasz Krystosek

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2019 rok (16:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Tadeusz Baran, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Piotr Sobek, Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2019 rok (16:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Tadeusz Baran, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek

Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (16:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jarosław Ciurla, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Tadeusz Baran, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Tomasz Krystosek

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (16:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Marcin Krysiak, Marek Łukaszczyk, Tadeusz Baran, Renata Arendarska, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Jacek Gosławski, Piotr Sobek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jerzy Jakubik

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (16:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (16:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Tadeusz Baran, Jacek Marczak, Renata Arendarska

Podjęcie uchwały w sprawie zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag przy udziale środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (16:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tadeusz Baran, Piotr Sobek, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok (16:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Tomasz Krystosek, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik, Jacek Marczak, Tadeusz Baran, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (16:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Piotr Sobek, Tomasz Krystosek, Jarosław Ciurla, Jadwiga Sowa, Marcin Krysiak, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Tadeusz Baran, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski

Zakończono sesję (16:40:23)

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 26-08-2020 13:05

Przewiń do góry