Park w Pokoju
GALERIA

Projekt Zdalna szkoła - oznakowanie
Projekt pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Pokój w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej otrzymała grant w kwocie 45 000,00 zł, stanowiący 100% wkładu z Unii Europejskiej. Celem projektu jest zakup niezbędnego sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w ramach kształcenia na odległość na terenie gminy Pokój.

Z otrzymanych środków zakupiono laptopy z pakietem biurowym Microsoft Office, tablety graficzne oraz słuchawki z mikrofonem. Zakupiony sprzęt trafi do 2 szkół: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju i Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu, gdzie zostanie rozdysponowany przez dyrekcję placówek.

Instytucją rozpatrującą wnioski do projektu zdalna Szkoła+ jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Natomiast działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Informacje szczegółowe dot. źródła dofinansowania:

1. Nazwa Programu Operacyjnego: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
2. Numer i opis Osi priorytetowej: I Powszechny dostęp do szybkiego internetu
3. Numer i nazwa Działania: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach
4. Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: „Zdalna Szkoła+" w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
5. Instytucja ogłaszająca konkurs: Centrum Projektów Polska Cyfrowa CPPC
6. Całkowita wartość projektu: 45 000,00 zł
7. Kwota dofinansowania: 45 000,00 zł

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 20-08-2020 14:20

Przewiń do góry