RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE - INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:114

Data i godzina wydania: 19.08.2020 - godz. 10:34
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

ODWOŁANIE INFORMACJI O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:114 z dnia 19.08.2020

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 0

Ważność:
Obszar: Województwo opolskie
Przebieg: Zostanie wydana nowa depesza
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 0%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk hydrolog: Elżbieta Daniluk


Data i godzina wydania: 19.08.2020 - godz. 08:26
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych we Wrocławiu, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych we Wrocławiu

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:114

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 08:26 dnia 19.08.2020 do godz. 21:00 dnia 19.08.2020
Obszar: Województwo opolskie
Przebieg: Na obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 60%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk hydrolog: Elżbieta Daniluk