RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Odkomarzania metodą agrolotniczą w gminie Pokój nie będzie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Pokój,  Drodzy Goście 

Ze względu na położenie gminy w obszarze chronionym Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko -Turawskie przed planowanym odkomarzaniem metodą agrolotniczą środkami biobójczymi wystąpiłam o opinię m.in. do instytucji i służb zajmujących się ochroną przyrody, ochroną zwierząt czy przestrzeganiem warunków higieniczno-sanitarnych. Otrzymałam negatywną opinię z Inspekcji Weterynaryjnej w Namysłowie. Z opinii wynika, że: " ...środki biobójcze zawierają m. in. permetrynę- śmiertelnie trującą substancję dla wszystkich owadów (w tym użytkowych), a także dla ryb i ślimaków oraz kotów domowych. Zastosowanie rozpylania przestrzennego z samolotu rodzi ryzyko przedostania się środka do rzek, miejsc pożytkowania pszczół i owadów leśnych, a tym samym poważnych strat hodowlanych i niepotrzebnego cierpienia zwierząt wrażliwych na środki biobójcze. Z kolei Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych nie zaleca stosowania środków na terenach wodno-błotnych, użytkach zielonych, nieużytkach oraz gruntach rolnych. Opolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii zauważa, że środki biobójcze mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi - wywołać reakcje uczuleniowe skóry, a także w połączeniu ze stosowanymi środkami ochrony roślin doprowadzać do kulminacji środków toksycznych przedostających się do gleby, wody i żywności. Nie są to substancje ekologicznie bezpieczne. Przede wszystkim są szkodliwe dla organizmów wodnych i pszczół, i jako takie nie są zalecane do stosowania na wielkich powierzchniach. Biorąc pod uwagę powyższe opinie wskazujące na realne ryzyko zagrożenia zdrowia ludzi, świata zwierzęcego - nie będzie przeprowadzony oprysk metodą agrolotniczą. 

Zalecam rozwagę w stosowaniu środków ochrony przed owadami- te preparaty nie są obojętne dla nas samych i zwierząt. Proszę przed zastosowaniem środków przeczytać ulotkę informacyjną. Z opiniami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój w biurze nr 19  

 

Z poważaniem

Barbara Zając

Wójt Gminy Pokój