Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Pokój,  Drodzy Goście 

Ze względu na położenie gminy w obszarze chronionym Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko -Turawskie przed planowanym odkomarzaniem metodą agrolotniczą środkami biobójczymi wystąpiłam o opinię m.in. do instytucji i służb zajmujących się ochroną przyrody, ochroną zwierząt czy przestrzeganiem warunków higieniczno-sanitarnych. Otrzymałam negatywną opinię z Inspekcji Weterynaryjnej w Namysłowie. Z opinii wynika, że: " ...środki biobójcze zawierają m. in. permetrynę- śmiertelnie trującą substancję dla wszystkich owadów (w tym użytkowych), a także dla ryb i ślimaków oraz kotów domowych. Zastosowanie rozpylania przestrzennego z samolotu rodzi ryzyko przedostania się środka do rzek, miejsc pożytkowania pszczół i owadów leśnych, a tym samym poważnych strat hodowlanych i niepotrzebnego cierpienia zwierząt wrażliwych na środki biobójcze. Z kolei Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych nie zaleca stosowania środków na terenach wodno-błotnych, użytkach zielonych, nieużytkach oraz gruntach rolnych. Opolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny w opinii zauważa, że środki biobójcze mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi - wywołać reakcje uczuleniowe skóry, a także w połączeniu ze stosowanymi środkami ochrony roślin doprowadzać do kulminacji środków toksycznych przedostających się do gleby, wody i żywności. Nie są to substancje ekologicznie bezpieczne. Przede wszystkim są szkodliwe dla organizmów wodnych i pszczół, i jako takie nie są zalecane do stosowania na wielkich powierzchniach. Biorąc pod uwagę powyższe opinie wskazujące na realne ryzyko zagrożenia zdrowia ludzi, świata zwierzęcego - nie będzie przeprowadzony oprysk metodą agrolotniczą. 

Zalecam rozwagę w stosowaniu środków ochrony przed owadami- te preparaty nie są obojętne dla nas samych i zwierząt. Proszę przed zastosowaniem środków przeczytać ulotkę informacyjną. Z opiniami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój w biurze nr 19  

 

Z poważaniem

Barbara Zając

Wójt Gminy Pokój

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 27-07-2020 21:47

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 27-07-2020 21:49
Przewiń do góry