Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Pokój, dnia 21 lipca 2020 r.

Informacja z wyboru oferty

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 17.07.2020 r. wpłynęły 2 oferty.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę NOWE TECHNOLOGIE WOJCIECH WIERZCHOWSKI, UL. WOJSKA POLSKIEGO 18, 46-034 POKÓJ, cena wykonania zamówienia została określona przez oferenta na 45.000,00 zł brutto.

Oferta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zamierza zawrzeć z w/w podmiotem umowę na na zakup i dostawę laptopów wraz z systemem operacyjnym MS Windows 10 Pro, tabletów graficznych, oprogramowania Microsoft Office, myszy komputerowych i słuchawek z mikrofonem.

Barbara Zając   
/-/            
Wójt Gminy Pokój


Pokój, 17.07.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Pokój,
ul. Sienkiewicza 8,
46-034 Pokój,
NIP: 752-13-59-322
REGON: 531412740
Telefon: (77) 469 30 80
Faks: (77) 469 30 80
e-mail: ug@gminapokoj.pl


Gmina Pokój zaprasza do złożenia oferty cenowej wg Załącznika nr 1 na zakup i dostawę laptopów wraz z systemem operacyjnym MS Windows 10 Pro, tabletów graficznych, oprogramowania Microsoft Office, myszy komputerowych i słuchawek z mikrofonem.

Szczegółowe informacje i załączniki:

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 17-07-2020 14:33

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 21-07-2020 15:28
Przewiń do góry