Park w Pokoju
GALERIA

Przebudowa i remont dróg gminnych w gminie Pokój.jpeg

15 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Pokój zostały podpisane umowy na realizację zadania: „Przebudowa i remont dróg gminnych w gminie Pokój”. Podczas podpisywania umowy obecni byli: Barbara Zając Wójt Gminy Pokój, Marcin Maryjowski Skarbnik Gminy Pokój oraz przedstawiciele spółek realizujących zadania: spółki Vianko sp. z o.o. i spółki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Larix" sp. z o.o.

Spółka Vianko zrealizuje zadania:

  • Część I: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. 1 Maja w miejscowości Domaradzka Kuźnia znajdującej się na działkach nr 160 i 279 realizowane w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych”
  • Część III: „Remont drogi gminnej wewnętrznej w m. Zieleniec”

Spółka Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Larix" sp. z o.o. zrealizuje zadania:

  • Część II: „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kozuby współfinansowana ze środków Województwa Opolskiego w ramach dofinansowania budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i zakupu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych oraz zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów ze środków budżetu Województwa Opolskiego”
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 15-07-2020 12:37

Przewiń do góry