RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Pokój

Wójt Gminy Pokój zaprasza do składania ofert cenowych na demontaż, zbieranie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pokój.

Poniżej treść zapytania wraz z załącznikami

 

                                                                                                                         Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                   /-/

                                                                                                                            Barbara Zając


 

                                                                                                                                                             Pokój, 22 lipca 2020 r.

 

INFORMACJA

z otwarcia ofert cenowych na:

unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój

 

  1. Otwarcie ofert cenowych nastąpiło 10 lipca 2020 r. o godz.15.00 .

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

  • Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
    z obiektów budowlanych z terenu Gminy Pokój. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest do demontażu, transportu i unieszkodliwiania na podstawie zgłoszeń mieszkańców to ok. 87
    m2 połaci dachowej, tj. ok. 1,30 Mg.

  • Zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój. Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest do zbierania, transportu i unieszkodliwiania na podstawie zgłoszeń mieszkańców to ok. 243 m2 połaci dachowej, tj. ok. 3,65 Mg.

4. W terminie przeznaczonym na składanie ofert wpłynęła 1 oferta

Lp.

nazwa firmy

oferta cenowa brutto

1.

Logistyka Odpadów Sp. z o.o.sp. k

ul. Szklana 20

43 - 300 Bielsko-Biała

 

8910,00 zł

4. Kryterium oferty: cena 100 %


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Informuję, że jako wykonawcę przedmiotowego zamówienia wybrano firmę:


Logistyka Odpadów Sp. z o.o. sp. k

ul. Szklana 20

43 - 300 Bielsko-Biała

oferujące realizację przedmiotu zamówienia za kwotę 8910,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie oceny spełnienia warunków zapytania oraz kryterium wyboru oferty - cena 100 %, ustalono, iż powyższa oferta odpowiada wszystkim wymaganiom wobec czego została oceniona jako najkorzystniejsza.

Oferta wpłynęła jako jedyna.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                   /-/

                          Barbara Zając