Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Ologowanie PROW 2014-2020

Gmina Pokój realizuje projekt pn.: „Utworzenie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokój”, w ramach zawartej umowy o przyznanie pomocy nr 00059-6565150-UM0800068/19, pomiędzy Samorządem Województwa Opolskiego, a Gminą Pokój, na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel:

Wyposażenie gospodarstw domowych na terenie gminy Pokój w urządzenia służące do oczyszczania ścieków poprzez zakup
i montaż  przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wartość wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w ramach realizacji operacji: budowa 29 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wartość całkowita operacji: 515 821,00 zł

Wysokość pomocy: 302 186,00 zł

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 06-07-2020 15:25

Przewiń do góry