RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę na czas nieoznaczony (obręb Lubnów, Fałkowice, Domaradz, Krogulna, Zieleniec, Ładza, Pokój)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę na czas nieoznaczony (obręb Lubnów, Fałkowice, Domaradz, Krogulna, Zieleniec, Ładza, Pokój)

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę na okres nieoznaczony, w trybie przetargu nieograniczonego:


 

lp.

Położenie nieruchomości

powierzchnia do wydzierżawienia w m2

Nr działki, nazwa obrębu, nr KW

Opis nieruchomości z przeznaczeniem na dzierżawę

 

Stawka czynszu dzierżawnego – na miesiąc

Okres dzierżawy

1

Lubnów, przy drodze powiatowej Nr 1349 O

1087,0 m2

dz. nr 228/7 k.m.2, obręb Lubnów,

KW: OP1U/00070873/1

Działka niezabudowana Grunty orne RVI,

Pastwiska PsV,

Grunty orne RV;

 

1) dzierżawa gruntu na cele rolnicze

2) dzierżawa gruntu na cele rekreacyjne

1) 80 zł netto za hektar

2) 10 zł od ara

nieoznaczony

2

Fałkowice, przy drodze powiatowej Nr 1349 O

4000,0 m2

dz. nr 78 k.m.1, obręb Fałkowice, KW: OP1U/00072538/5

Działka zabudowana stodołą, Grunty orne RV, Łąki trwałe ŁIV, Grunty pod rowami W, Grunty rolne zabudowane B-RV,

 

1) dzierżawa gruntu na cele rolnicze,

1) 80 zł netto za hektar

nieoznaczony

3

Jagienna, przy drodze gminnej transpotru rolniczego i leśnego

7700,0 m2

dz. nr 505/1 k.m. 2, obręb Domaradz, KW: OP1U/00054621/2

Działka niezabudowana, grunty orna RVI, RV, łaki trwałe

1) dzierżawa gruntu na cele rolnicze,

2) dzierżawa gruntu na cele rekreacyjne

1) 80 zł netto za hektar

2) 10 zł od ara

nieoznaczony

4

Krogulna przy drodze wojewódzkiej nr 454 (obok przystanku autobusowego)

5 m2

dz. nr 214/2 km.2 obręb Krogulna Kw OPU/00071434/9

Działka niezabudowana klaso użytek B – Ł

 

dzierżawa gruntu pod pojemnik na używaną odzież

4 zł netto za m2

nieoznaczony

5

Zieleniec pas drogi wewnętrznej ( naprzeciwko cmentarza gminnego)

5 m2

dz. nr 103 km.1 obręb Zieleniec Kw OP1U/00083188/6

Działka droga gminna wewnętrzna

 

dzierżawa gruntu pod pojemnik na używaną odzież

4 zł netto za m2

nieoznaczony

6

Ładza centrum wsi (ul. Reymonta)

5 m2

dz. nr 122 km.1 obręb Ładza KwOP1U/00083185/5

Działka droga gminna wewnętrzna

 

dzierżawa gruntu pod pojemnik na używaną odzież

4 zł netto za m2

nieoznaczony

7

Pokój centrum wsi (ul. Kościelna )

10 m2

dz. nr 248/142 km.2 obręb Pokój KwOP1U/00083296/6

Działka droga gminna wewnętrzna

 

dzierżawa gruntu pod pojemnik na używaną odzież

4 zł netto za m2

nieoznaczony

8

Pokój centrum wsi (ul. 1-go Maja)

10 m2

dz. nr 1261/191km.1 obręb Pokój KwOP1U/00061696/0

Działka rolna

klaso użytek R

 

dzierżawa gruntu pod pojemnik na używaną odzież

4 zł netto za m2

nieoznaczony

9

Działka przy drodze gminnej Domaradz- Paryż

0.9300 ha

dz. nr 983 obręb Domaradz

KW OP1U/00054621/2

Działka rolna RV-0.3400 ha

RVI-0.1400 ha RIVa-0.4500 ha 1) dzierżawa gruntu na cele rolnicze,

1) 80 zł netto za hektar

nieoznaczony

10

Działka w Ładzy

1,2121 ha

dz. 191 obręb Ładza

KW OP1U/00077288/2

Działka rolna zabudowana

RV -0.4800 ha Grunty orne RVI -0.3600 ha Lasy -LsVI 0.2800 ha

1) dzierżawa gruntu na cele rolnicze i leśne

2) rekreacyjno-mieszkaniowe

1) 80 zł netto za hektar

2) 10 zł od ara

nieoznaczony

11

Działka w Pokoju w pobliżu ul. Winna Góra

3.4800 ha

dz. 221/3 k.m.5

obręb Pokój

KW OP1U/00071602/8

Działka rolna

RVI -3.2800 ha Pastwiska PsVI -0.2000 ha

dzierżawa gruntu na cele rolnicze

 

80 zł netto za hektar

nieoznaczony

12

ul. Leśna w Ładzy

0.0051 ha

dz. nr 26/7 k.m.1 Ładza


KW OP1U/00085793/4

Działka drogowa

o pow. 0.0051 ha

dzierżawa na cele rekreacji

10 zł od ara

nieoznaczony

 

Wywieszono na okres 2.07.2020 r. -23.07.2020 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urząd Gminy Pokój oraz na www.bip.gminapokoj.pl, www.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.


 

Wójt Gminy Pokój

( - )

Barbara Zając