Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Obrady rozpoczęto 2020-06-24 o godz. 15:01:04, a zakończono o godz. 17:38:41 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Tadeusz Baran
 3. Jarosław Ciurla
 4. Jacek Gosławski
 5. Jerzy Jakubik
 6. Tomasz Krystosek
 7. Jacek Marczak
 8. Krystyna Piekarska
 9. Alicja Piszczałka
 10. Zenon Poprawa
 11. Jadwiga Sowa
 12. Marcin Krysiak

Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Pokój (15:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jacek Marczak, Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Marcin Krysiak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/15/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Pokój (16:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Wacław Kociencki, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Tadeusz Baran, Marcin Krysiak, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pokoju (16:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Tadeusz Baran, Jarosław Ciurla, Zenon Poprawa, Marcin Krysiak, Jacek Marczak, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak (17:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Jadwiga Sowa, Tadeusz Baran, Jerzy Jakubik, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak
 • PRZECIW (2):
  Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Alicja Piszczałka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” (17:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Jarosław Ciurla, Tadeusz Baran, Marcin Krysiak, Jadwiga Sowa, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Krystyna Piekarska
 • PRZECIW (1):
  Tomasz Krystosek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Pokój (17:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Marcin Krysiak, Krystyna Piekarska, Tadeusz Baran, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok (17:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Marcin Krysiak, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Tadeusz Baran, Jerzy Jakubik, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Jarosław Ciurla, Zenon Poprawa, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (17:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jadwiga Sowa, Marcin Krysiak, Tadeusz Baran, Alicja Piszczałka, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Jacek Marczak, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek

Zakończono sesję (17:38:41)

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 02-07-2020 11:55

Przewiń do góry