RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Szacowanie szkód w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Szacowanie szkód w uprawach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych skutkami niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Poszkodowani rolnicy i producenci rolni mogą składać wnioski o dokonanie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych do 10 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Pokój związanych z zalaniem użytków rolnych spowodowanych wystąpieniem wód z rzek oraz deszczu nawalnego. Szczegółowych informacji udziela Marzena Olejnik nr tel. 77 469 30 97 wew. 40, e-mail: m.olejnik@gminapokoj.pl

 

Barbara Zając  

Wójt gminy Pokój


Warunkiem szacowania przez Komisję jest złożenie wniosku oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.

Ponadto producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód zobowiązany jest do określenia na piśmie czy wnioskował albo będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy.

Należy również dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie składane do Agencji Restrukturyzacji Modernizacji i Rolnictwa w 2020 r.