RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zdalna Szkoła +

Projekt Zdalna szkoła - oznakowanie
Projekt pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Informacja o projekcie zdalna szkoła plus