Park w Pokoju
GALERIA

Projekt Zdalna szkoła - oznakowanie

Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Z przyjemnością informujemy, iż w piątek, 29 maja 2020 r. Wójt Gminy Pokój – Barbara Zając przekazała szkołom podstawowym działającym na terenie gminy Pokój sprzęt komputerowy na potrzeby realizacji przez uczniów oraz nauczycieli zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W oficjalnym przekazaniu sprzętu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Gminy – Wacław Kociencki oraz dyrektorzy szkół, Edyta Pawłowska – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju i Dominika Guszkiewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu.

Zakup laptopów został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach projektu gmina Pokój otrzymała 60.000 zł, z których zakupiła 18 laptopów, myszy komputerowych i pakietów Microsoft Office, 4 tablety, 2 zewnętrzne napędy optyczne DVD oraz 2 kamery internetowe z mikrofonem. Szkoły otrzymały po 9 laptopów, myszy komputerowych i pakietów Microsoft Office oraz po 1 zewnętrznym napędzie optycznym DVD. Dodatkowo Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju otrzymał 4 tablety oraz 2 kamery internetowe z mikrofonem.

Szkoły działające na terenie gminy, wraz z rozpoczęciem zdalnego nauczania rozdysponowały wśród najbardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli  dotychczas użytkowany sprzęt komputerowy. Sprzęt zakupiony w ramach programu „Zdalna szkoła” poprawi dodatkowo komfort zdalnej nauki uczniów i pracę nauczycieli.

Życzymy, aby praca z wykorzystaniem nowego sprzętu była łatwiejsza i torowała drogę do odnoszenia sukcesów!

DSC_0103.jpeg

DSC_0108.jpeg

DSC_0109.jpeg

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 29-05-2020 13:32

Przewiń do góry