Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Projekt Zdalna szkoła - oznakowanie

Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Nazwa beneficjenta: Gmina Pokój

Tytuł projektu: Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Skrócony opis: Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół ze środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, dzięki temu Gmina Pokój pozyskała środki na zakup 18 laptopów, 18 pakietów Microsoft Office Standard 2019 PL, 18 myszy komputerowych, 4 tabletów, 2 zewnętrznych napędów optycznych DVD, 2 kamer internetowych USB z mikrofonem. Zakupiony sprzęt trafi do 2 szkoł: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju i Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu, gdzie zostanie rozdysponowany przez dyrekcję placówek.

Data rozpoczęcia: 13 maja 2020 r.

Data zakończenia: 13 listopada 2020 r.

Wartość projektu: 60 000,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 60 000,00 zł

Wartość unijnego dofinansowania: 60 000,00 zł

Poziom unijnego dofinansowania: 100%


Zakupiony sprzęt komputerowy otrzymają szkoły podstawowe:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju:

  • 9 laptopów
  • 9 pakietów Microsoft Office
  • 9 myszy komputerowych
  • 1 zewnętrzny napęd optyczny DVD
  • 4 tablety
  • 2 kamery internetowe z mikrofonem

Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu:

  • 9 laptopów,
  • 9 pakietów Microsoft Office
  • 9 myszy komputerowych
  • 1 zewnętrzny napęd optyczny DVD

Projekt Zdalna Szkoła - plakat informacyjny

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 20-05-2020 15:29

Przewiń do góry