RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

NA WANDALIZM, GŁUPOTĘ I SZPANERSTWO JEST RADA

 

Ostatnio otrzymałam informację o dewastacji altan, odrestaurowanych wzniesień, lwa w części zabytkowego założenia parkowego w Pokoju. Część młodych ludzi spędzając wolny czas poza domem, bez skrupułów, niszczy obiekty mienia gminnego (wyrywane są ławki, wybijane, zamalowywane szyby na przystankach, zamalowane znaki drogowe, niszczone rynny przy budynkach szkół, ogrodzenia, place zabaw, zaśmiecane miejsca publiczne). Te osoby, nie chcą zrozumieć, że mienie wspólne jest finansowane z pieniędzy ciężko zarabianych przez wszystkich pracujących ludzi , nie tylko z tej gminy, ale całego kraju czy UE. Poza tym trzeba znaleźć pieniądze na naprawianie tego, co inni zniszczyli. To są środki, które można byłoby wydać na inne cele, np. na dofinansowanie do wymiany kopciuchów. Te obiekty to dobro wspólne, o które każdy musi dbać, aby mogło posłużyć następnym pokoleniom – dzieciom, wnukom tych, którzy dziś mają kilkanaście lat.

My, jako mieszkańcy gminy, nie możemy obojętnie patrzeć na takie chuligańskie zachowanie, musimy reagować i zwracać uwagę, pomimo złośliwych uwag dzieciaków lub ich rodziców. Przeprowadzane są inwestycje i remonty, a dorobek jest zaraz niszczony. Nie będziemy filmować kamerami każdego domu, drzewa, ławki, ogradzać i montować kłódek, a w szkołach wprowadzać ochroniarzy, tworzyć zasieków przed częścią naszej, niefrasobliwej młodzieży i czekać cierpliwie, aż dorośnie i się ustatkuje.

Wszyscy musimy dbać o wygląd naszej gminy, reagować na wszelkie oznaki niewłaściwych zachowań. To nie jest namawianie do donoszenia na współmieszkańców, ale namowa do odpowiedzialnej postawy. To od naszej zbiorowej reakcji zależy – stosowanie właściwych norm społecznych przez wszystkich, a być może w skrajnych sytuacjach od zapobieżenia utraty zdrowia czy życia przez poszczególnych małolatów.

Wyrażam nadzieję, że Państwu bliska jest troska o wspólne dobro, dlatego apeluję abyśmy nie pozostawali obojętni wobec aktów wandalizmu, łamania prawa. Nie ma również zgody na wjeżdżanie quadami, motocyklami i innymi pojazdami na teren parku. Nie dotyczy to służb do wjazdu uprawnionych.

W przypadku wystąpienia podobnych incydentów nie bójmy się i reagujmy – niezwłocznie alarmujmy policję (nr 112 lub 997); przyspieszy to interwencję służb i pomoże w ujęciu sprawców wandalizmu lub uchroni czyjeś życie lub zdrowie. W ten sposób znacznie ograniczymy akty niszczenia mienia publicznego w przyszłości albo uratujemy komuś zdrowie lub życie.

Drogi Rodzicu, sprawdź co robi Twoje dziecko. To, że się zachowuje nienagannie w domu, nie oznacza, że w grupie rówieśniczej podobnie. Być może właśnie pojechało ze znajomymi do parku i zjeżdża ze stromej górki porośniętej drzewami, albo wchodzi na budowle. Aktualnie część zabytkowego założenia parkowego w Pokoju od strony Opolskiej do Winnej Góry to teren budowy. Każdy, kto wchodzi na teren budowy robi to w sposób nieuprawniony. O wypadek nie jest trudno! Zadbaj o jego bezpieczeństwo! Odpowiadasz za dziecko, za jego życie i zdrowie.

Barbara Zając

Wójt gminy Pokój

Odpowiedzialność karna za łamanie przepisów dotyczących zabytkowego założenia parkowego w Pokoju wynika z :
- art. 108 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami- kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, a także sąd może orzec nawiązkę w wysokości do wartości zniszczonego zabytku. 
- art. 127 pkt 1 litera c , art.129, 132 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – kara aresztu albo grzywny. Sąd może orzec: przepadek przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, chociażby nie stanowiły własności sprawcy; obowiązek przywrócenia stanu poprzedniego, a jeśli obowiązek taki nie byłby wykonalny – nawiązkę do wysokości 10 000 złotych na rzecz organizacji społecznej działającej w zakresie  ochrony przyrody)

art. 46, 57a, 187 § 1. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny - grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, obowiązek naprawienia szkody. Sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 000 złotych

Co do zasady za przestępstwa nie odpowiada osoba, która nie ukończyła 17 lat. W wyjątkowych sytuacjach odpowiedzialność może ponosić już 15- latek. Młodsi odpowiadają zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich. Sąd może zobowiązać rodziców lub opiekuna do naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przez nieletniego.