RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Imienny wykaz głosowań radnych na XV sesji w dniu 07.05.2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-05-07 o godz. 15:00:51, a zakończono o godz. 15:42:14 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Tadeusz Baran
 4. Jarosław Ciurla
 5. Jerzy Jakubik
 6. Tomasz Krystosek
 7. Marek Łukaszczyk
 8. Jacek Marczak
 9. Krystyna Piekarska
 10. Alicja Piszczałka
 11. Zenon Poprawa
 12. Piotr Sobek
 13. Jadwiga Sowa
 14. Marcin Krysiak

Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Pokój (15:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Marek Łukaszczyk, Tadeusz Baran, Piotr Sobek, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Marcin Krysiak, Zenon Poprawa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Gosławski

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Spółki Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna z siedzibą w Namysłowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (15:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Tadeusz Baran, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Renata Arendarska, Marcin Krysiak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jerzy Jakubik
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Gosławski

Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój (15:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tadeusz Baran, Jarosław Ciurla, Jerzy Jakubik, Marek Łukaszczyk, Jadwiga Sowa, Piotr Sobek, Zenon Poprawa, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Marcin Krysiak, Renata Arendarska
 • PRZECIW (1):
  Tomasz Krystosek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Alicja Piszczałka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Gosławski

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty (15:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Jarosław Ciurla, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Tadeusz Baran, Marcin Krysiak, Jacek Marczak, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Gosławski

Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat na terenie gminy Pokój, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (15:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Jerzy Jakubik, Marcin Krysiak, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Gosławski

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/122/2020 Rady Gminy Pokój z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej (15:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Jerzy Jakubik, Krystyna Piekarska, Tadeusz Baran, Marcin Krysiak, Piotr Sobek, Jacek Marczak, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Gosławski

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/123/2020 Rady Gminy Pokój z dnia 26 Lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II” (15:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tadeusz Baran, Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Jadwiga Sowa, Marcin Krysiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Gosławski

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu (15:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Zenon Poprawa, Tadeusz Baran, Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Marcin Krysiak, Jarosław Ciurla, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Gosławski

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok (15:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Tadeusz Baran, Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk, Marcin Krysiak, Alicja Piszczałka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Gosławski

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (15:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Jerzy Jakubik, Jacek Marczak, Tadeusz Baran, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Marcin Krysiak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Gosławski

Zakończono sesję (15:42:14)