Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

logo Inspekcja Ochrony Środowiska.png

KOMUNIKAT 2/PD/2020 z dnia 20.04.2020 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego
dla benzo(a)pirenu
(Ostrzeżenie)

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu1 w roku 2020.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń bezno(a)pirenu, zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

    1) pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:

  • Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsArKr),

    2) pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:

  • Prudnik, ul. Podgórna (OpPrudPodgorMOB);
  • Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdziePiast);
  • Strzelce Opolskie, ul. Kard. Wyszyńskiego (OpStrzOpWyszMOB).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń benzo(a)pirenu, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia rocznej wartości docelowej na znacznym obszarze województwa.


1 1 ng/m3 – średnioroczny poziom docelowy określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 20-04-2020 15:10

Przewiń do góry