RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu gminy Pokój

                                                                                                                                             Pokój, 2 kwietnia 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USUWANIA WYROBÓW AZBESTOWYCH

                                                                                           

            Wójt Gminy Pokój ogłasza XI nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pokój.

Z uwagi na epidemię koronawirusa chęć udziału w dofinansowaniu na usuwanie azbestu z terenu nieruchomości należy zgłaszać telefonicznie pod nr 774693085 wew. 11 lub mailowo na adres podając następujące dane:

  • Imię nazwisko wnioskodawcy- właściciela nieruchomości
  • adres nieruchomości z której ma zostać usunięty azbest,
  • nr działki z której ma zostać usunięty azbest
  • wskazanie czy wnioskujemy o demontaż eternitu z dachu, czy jest on zeskładowany na posesji,
  • wskazanie informacji, czy azbest jest mocno uszkodzony, (tzn. jest połamany, posiada silne pęknięcia) ,czy jest w stanie dobrym-(bez pęknięć, rys, odłamań),
  • powierzchnię połaci dachowej dachu w m2 z którego ma zostać usunięty eternit, lub ilość w m2 eternitu zeskładowanego,
  • numer telefonu, celem możliwości kontaktu

 w terminie do 14 kwietnia 2020 r.

Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie zostaną uwzględnione.

Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest lub zbieraniu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

Wkład własny nie jest wymagany. Dofinansowanie nie obejmuje nowego pokrycia dachowego

Z uwagi na długotrwałą procedurę konkursową, realizacja zadania planowana jest w miesiącach sierpień – wrzesień 2020

Gmina zastrzega, że w przypadku braku możliwości wyboru wykonawcy, lub z innych przyczyn niezależnych od Gminy nabór może zostać unieważniony.

                                                                                               Wójt Gminy Pokój

                                                                                                          /-/                                                                                                                                                                                 Barbara Zając