RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Konsultacje społeczne „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”

Zarząd Województwa Opolskiego informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego” i rozpoczęciu konsultacji społecznych. Załącznikiem do projektu uchwały jest przedmiotowy program ochrony powietrza.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 16 kwietnia 2020 r.

Projekt dokumentu zamieszczono również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego:

https://bip.opolskie.pl/2020/03/obwieszczenie-o-mozliwosci-zapoznania-sie-z-projektem-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-programu-ochrony-powietrza-dla-wojewodztwa-opolskiego/