RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zmiana wysokości cen za odprowadzanie ścieków i dostarczaną wodę w gminie Pokój

INFORMACJA

     Uprzejmie informuję, że na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.070.7.182/3.2019 z dnia 30-01-2019 na terenie Gminy Pokój zmianie ulega wysokość cen za odprowadzenie ścieków.

       Nowe stawki za odprowadzenie ścieków dla miejscowości Pokój i Zieleniec obowiązują od  01-01-2020 w wysokości 14,18 zł brutto za 1 m3 odprowadzonych ścieków natomiast od  01-03-2020  w wysokości 14,34 zł brutto za 1 m3 odprowadzonych ścieków.


Wójt Gminy Pokój


INFORMACJA

     Uprzejmie informuję, że na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RET.070.7.182/3.2019 z dnia 30-01-2019 na terenie Gminy Pokój zmianie ulega wysokość cen za dostarczoną wodę.

     Nowa stawka obowiązuje od 01-03-2020 i wynosi 4,60 zł brutto za 1 m3 dostarczonej wody.

Wójt Gminy Pokój