RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu dotycząca aktualizacji danych podmiotów wpisanych do rejestru środków ochronnych

Logo - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu - g.jpeg

Opole, 20.01.2020 r.

Informacja
dotycząca aktualizacji danych
podmiotów wpisanych do rejestru

Powołując się na Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom (art. 66), które weszło w życie 14 grudnia 2019 r. informuję, że wszystkie podmioty wpisane do wcześniej prowadzonego rejestru przedsiębiorców zobowiązane są do 14.03.2020 r. złożyć aktualizację w jednostce PIORiN. Obowiązek ten dotyczy również producentów/dystrybutorów ziemniaków sadzeniaków i innych niż sadzeniaki.

Szczegółowe informacje można uzyskać we WIORiN w Opolu lub najbliższej jednostce PIORiN. Druki wniosków o wpis/aktualizację oraz dane jednostek PIORiN w Opolu dostępne są na stronie www.piorin.gov.pl.

Opolski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Opolu                

Izabela Kik             

Logo - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu - d.jpeg