Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Imienny wykaz głosowań radnych

XII sesja Rady Gminy Pokój - 18 grudnia 2019 r. o godz. 15.00

Obrady rozpoczęto 2019-12-18 o godz. 15:01:58, a zakończono o godz. 16:42:18 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Tadeusz Baran
 4. Jarosław Ciurla
 5. Jacek Gosławski
 6. Jerzy Jakubik
 7. Tomasz Krystosek
 8. Marek Łukaszczyk
 9. Jacek Marczak
 10. Krystyna Piekarska
 11. Alicja Piszczałka
 12. Piotr Sobek
 13. Jadwiga Sowa

Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Pokój (15:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jacek Marczak, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek, Renata Arendarska, Tadeusz Baran, Tomasz Krystosek, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Edward Kania, Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Pokój (15:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Tadeusz Baran, Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Edward Kania, Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Pokój (15:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Tadeusz Baran, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Edward Kania, Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/76/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 20 listopada 2019 r. (16:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Piotr Sobek, Tadeusz Baran, Tomasz Krystosek, Marek Łukaszczyk, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Edward Kania, Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (16:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Jarosław Ciurla, Tadeusz Baran, Jerzy Jakubik, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Jadwiga Sowa, Marek Łukaszczyk, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Edward Kania, Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok (16:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Alicja Piszczałka, Tadeusz Baran, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Jacek Gosławski, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Edward Kania, Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (16:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tadeusz Baran, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Jarosław Ciurla, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Krystyna Piekarska, Jerzy Jakubik, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Jacek Gosławski, Marek Łukaszczyk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Edward Kania, Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pokój” (16:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jerzy Jakubik, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Tadeusz Baran, Piotr Sobek, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Jadwiga Sowa, Wacław Kociencki
 • BRAK GŁOSU(2):
  Edward Kania, Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne pobieranych na cmentarzach komunalnych w Gminie Pokój (16:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jerzy Jakubik, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Jadwiga Sowa, Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Piotr Sobek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Edward Kania, Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty (16:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Krystyna Piekarska, Tadeusz Baran, Renata Arendarska, Jerzy Jakubik
 • PRZECIW (1):
  Jarosław Ciurla
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Edward Kania, Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (16:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tadeusz Baran, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Renata Arendarska
 • PRZECIW (1):
  Jarosław Ciurla
 • BRAK GŁOSU(2):
  Edward Kania, Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (16:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jerzy Jakubik, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Tomasz Krystosek, Piotr Sobek, Jacek Marczak, Jadwiga Sowa, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(2):
  Edward Kania, Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2020 (16:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Tomasz Krystosek, Jadwiga Sowa, Alicja Piszczałka, Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Jacek Marczak, Tadeusz Baran, Jerzy Jakubik, Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Edward Kania, Zenon Poprawa

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (16:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Wacław Kociencki, Jerzy Jakubik, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Jadwiga Sowa, Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Tadeusz Baran, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Edward Kania, Zenon Poprawa


Zakończono sesję (16:42:18)

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 23-12-2019 14:18

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 27-12-2019 08:13
Przewiń do góry