RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

“Grzyby na Stobrawskim Zielonym Szlaku"

                                                                                            

          „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zieleniec realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą “Grzyby na Stobrawskim Zielonym Szlaku"

Cel operacji: Stworzenie mieszkańcom warunków do rekreacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zieleniec

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju społecznego obszaru, na którym jest zlokalizowana oraz korzystnie wpłynie na jakość infrastruktury rekreacyjno-turystycznej we wsi Zieleniec. Stworzy także warunki do rozbudowy kalendarza imprez o charakterze rekreacyjnym. Budowa planowanej infrastruktury urozmaici atrakcyjnie teren LGD.

Efekty/wskaźniki operacji: liczba  nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej : 1

Wartość operacji: 73 711,27 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 58 856,00 zł