RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

“Strefa aktywnego wypoczynku na Stobrawskim Zielonym Szlaku"

                                                                                            

          „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zieleniec realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą “Strefa aktywnego wypoczynku na Stobrawskim Zielonym Szlaku".

Cel operacji: Stworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji poprzez modernizację kompleksu sportowego w Pokoju i utworzenie stref rekreacyjnych typu nordic walking, parkour park, slackinng, boisko do gry w piłkę nożną i badmintona oraz miejsca do gry w tenisa stołowego

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju społecznego obszaru, na którym jest zlokalizowana, a także do rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz korzystnie wpłynie na jakość infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wsi Pokój. Stworzy także warunki do rozbudowy kalendarza imprez o charakterze sportowym. Budowa kompleksu sportowego urozmaici atrakcyjnie teren LGD szczególnie dla młodych mieszkańców obszaru, stwarzając warunki przeciwdziałające migracji do innych ośrodków.

Efekty/wskaźniki operacji: liczba  przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej : 1

Wartość operacji: 106 252,70 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 85 000 zł