Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

                                                                                            

          „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

 

Stowarzyszenie Sołectwo Domaradz realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą “Miejsce wspólnej aktywności we wsi Domaradz na Stobrawskim Zielonym Szlaku".

Cel operacji: Stworzenie warunków do rekreacji i wypoczynku poprzez budowę i montaż siłowni zewnętrznej w miejscowości Domaradz

Realizacja projektu przyczynia się do rozwoju społecznego obszaru, na którym jest zlokalizowana, a także do rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz korzystnie wpłynie na jakość infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Domaradz.

Efekty/wskaźniki operacji: liczba  przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej : 1

Wartość operacji: 53 640,81 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 42 894,00

Opublikował(a): Natalia Betkier
Przewiń do góry