Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Imienny wykaz głosowań radnych

XI sesja Rady Gminy Pokój - 20 listopada 2019 r. o godz. 15.00

Obrady rozpoczęto 2019-11-20 o godz. 15:00:52, a zakończono o godz. 18:11:48 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Wacław Kociencki
 2. Renata Arendarska
 3. Tadeusz Baran
 4. Jarosław Ciurla
 5. Jacek Gosławski
 6. Jerzy Jakubik
 7. Tomasz Krystosek
 8. Marek Łukaszczyk
 9. Jacek Marczak
 10. Krystyna Piekarska
 11. Alicja Piszczałka
 12. Zenon Poprawa
 13. Piotr Sobek
 14. Jadwiga Sowa

Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Pokój (15:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Renata Arendarska, Marek Łukaszczyk, Jacek Marczak, Piotr Sobek, Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Alicja Piszczałka, Jadwiga Sowa, Tadeusz Baran, Jerzy Jakubik, Zenon Poprawa
 • BRAK GŁOSU(1):
  Edward Kania

Głosowanie nad zmianą porządku obrad polegającą na wycofaniu z punktu 13 podpunktów "j" i "k" (15:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Piotr Sobek, Tadeusz Baran, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Jadwiga Sowa, Jerzy Jakubik
 • BRAK GŁOSU(1):
  Edward Kania

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowych gimnazjów (17:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran, Jacek Marczak, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Marek Łukaszczyk, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Renata Arendarska, Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Edward Kania, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Namysłów (17:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Jacek Gosławski, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Edward Kania, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok (17:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek, Jarosław Ciurla, Tadeusz Baran, Tomasz Krystosek, Renata Arendarska, Jacek Gosławski, Alicja Piszczałka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Edward Kania, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Pokój do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku sp. z o.o. (17:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Zenon Poprawa, Tadeusz Baran, Wacław Kociencki, Piotr Sobek, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska, Jacek Gosławski, Jarosław Ciurla, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Edward Kania, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec (17:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tadeusz Baran, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Tomasz Krystosek, Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Edward Kania, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Pokój (17:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tadeusz Baran, Alicja Piszczałka, Piotr Sobek, Wacław Kociencki, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Jarosław Ciurla
 • BRAK GŁOSU(3):
  Edward Kania, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój (17:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jacek Marczak, Jarosław Ciurla, Krystyna Piekarska, Wacław Kociencki, Zenon Poprawa, Piotr Sobek, Tadeusz Baran, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Edward Kania, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (17:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Wacław Kociencki, Tadeusz Baran, Piotr Sobek, Jacek Gosławski, Zenon Poprawa, Renata Arendarska, Krystyna Piekarska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Edward Kania, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (17:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Tadeusz Baran, Piotr Sobek, Zenon Poprawa, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Alicja Piszczałka, Jacek Gosławski, Renata Arendarska, Tomasz Krystosek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Edward Kania, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Pokój (17:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Tadeusz Baran, Wacław Kociencki, Alicja Piszczałka, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Marek Łukaszczyk, Zenon Poprawa, Piotr Sobek, Tomasz Krystosek, Jacek Gosławski, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Edward Kania, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Nad Rzeką (17:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Marek Łukaszczyk, Krystyna Piekarska, Jacek Marczak, Tomasz Krystosek, Piotr Sobek, Alicja Piszczałka, Tadeusz Baran, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Edward Kania, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej (17:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jacek Marczak, Renata Arendarska, Alicja Piszczałka, Wacław Kociencki, Jarosław Ciurla, Jacek Gosławski, Tadeusz Baran, Marek Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Krystyna Piekarska, Zenon Poprawa, Piotr Sobek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Edward Kania, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku (17:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Jarosław Ciurla, Tadeusz Baran, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Renata Arendarska, Piotr Sobek, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Edward Kania, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok (17:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Tadeusz Baran, Wacław Kociencki, Jacek Marczak, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Marek Łukaszczyk, Tomasz Krystosek, Zenon Poprawa, Piotr Sobek, Jacek Gosławski, Renata Arendarska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Edward Kania, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (17:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jarosław Ciurla, Wacław Kociencki, Tomasz Krystosek, Tadeusz Baran, Krystyna Piekarska, Alicja Piszczałka, Jacek Marczak, Renata Arendarska, Zenon Poprawa, Marek Łukaszczyk, Piotr Sobek, Jacek Gosławski
 • BRAK GŁOSU(3):
  Edward Kania, Jerzy Jakubik, Jadwiga Sowa


Zakończono sesję (18:11:48)

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 29-11-2019 14:25

Przewiń do góry