RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

"Stworzenie miejsca spotkań, rekreacji i wypoczynku w Domaradzkiej Kuźni"

                                                                                            

          „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

 

Stowarzyszenie Nad Rzeką realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą “Stworzenie miejsca spotkań, rekreacji i wypoczynku w Domaradzkiej Kuźni"

Cel operacji: Stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji oraz zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez zakup nowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

Realizacja projektu przyczynia się do rozwoju społecznego obszaru, na którym jest zlokalizowana, a także do rozwoju fizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych oraz korzystnie wpłynie na jakość infrastruktury sportowo-rekreacyjnej we wsi Domaradzka Kuźni. Ze stworzonego miejsca spotkań korzystać będą mogli nie tylko lokalni mieszkańcy, ale także turyści.

Efekty/wskaźniki operacji: liczba  nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej : 1

Wartość operacji: 74 875,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 59 900 zł