RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zaproszenie do udziału w konkursie matematyczno-plastycznym "Święta w geometrii"

Święta w geometrii.png


Regulamin konkursu:

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej o tematyce Świąt Bożego Narodzenia przy użyciu jak największej ilość figur geometrycznych.

Cele konkursu:

 • Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów,
 • Kształtowania wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne i techniczne,
 • Inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej,
 • Umożliwienie prezentacji twórczości dzieci,
 • Wspieranie uzdolnień matematycznych i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dziecięcych,
 • Kształtowanie samodzielnego logicznego myślenia.

 

 • Upowszechnienie i uatrakcyjnienie wiedzy matematycznej wśród dzieci i młodzieży.
 • Konkurs przeznaczony jest dla klas IV-VIII
 • Technika wykonania prac: dowolna
 • Format prac A4 lub A3
 • Każde dziecko może wykonać na konkurs jedną pracę plastyczną.
 • Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko.
 • Prace muszą być podpisane na odwrocie.
 • Prace należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju do 13.12.2019 r. (piątek) do godz. 14.30
 • Dodatkowe informacje:
 1. Kryteria oceny prac: pomysłowość, oryginalność, technika wykonania, staranność i estetyka, wkład pracy, samodzielność wykonania pracy, różnorodność zastosowanych form plastycznych.
 2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.
 3. Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac - laureatów konkursu i przyzna I, II, III miejsce. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w Publicznej Szkole Podstawowej w Pokoju. O terminie rozstrzygnięcia poinformujemy Państwa mailowo.
 5. Życzymy powodzenia i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

WZÓR METRYCZKI:

METRYCZKA


IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:
KLASA:
NAZWA I ADRES PLACÓWKI:
NAUCZYCIEL PROWADZĄCY:
TEL. KONTAKTOWY:

Oświadczam, że zostałem zapoznany z regulaminem konkursu i bez zastrzeżeń przyjmuję postanowienia. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z udziałem w Konkursie matematyczno - plastycznym „Święta w geometrii”.


METRYCZKĘ PROSIMY PRZYKLEIĆ NA REWERSIE PRACY KONKURSOWEJ

TELEFON KONTAKTOWY MOŻE BYĆ SZKOŁY


Szczegóły na stronie szkoły: www.psppokoj.pl