Park w Pokoju
GALERIA

KONKURS - PAMIĘTNIK O TRADYCJACH KOLĘDNICZYCH

 

 

thumb_d96ff70848fc.jpeg
 

 

 

KONKURS NA PAMIĘTNIK O TRADYCJACH KOLĘDOWANIA W GMINIE POKÓJ

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny zaprasza uczniów i mieszkańców do udziału w konkursie na pamiętnik o tradycjach kolędowania w Gminie Pokój.

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów placówek oświatowych w naszej Gminie oraz mieszkańców Gminy. 
Technika wykonania prac: dowolna
Format prac: A4 lub A3
Każdy może sporządzić jeden pamiętnik.
Prace przekazane na konkurs powinny być pracami wykonanymi samodzielnie i nie mogą naruszać praw autorskich.
Każdy pamiętnik musi być podpisany na odwrocie

IMIĘ I NAZWISKO:
DANE KONTAKTOWE*

OŚWIADCZENIE:

Oświadczam, że zostałem zapoznany z regulaminem konkursu i bez zastrzeżeń przyjmuję postanowienia. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na cele związane z udziałem w Konkursie: Pamiętnik o tradycjach Gminy Pokój.

 

Dodatkowe informacje:
1. Kryteria oceny prac:

W pamiętniku powinny znaleźć się informacje na temat:

- Od kiedy do kiedy praktykowany był zwyczaj kolędowania (data)?
- Czy wykonywano wtedy prace fizyczne oprócz doglądania i karmienia zwierząt gospodarskich?
- Co było istotą kolędowania? W jakim celu chodzili kolędnicy?
- Na czym polegał zwyczaj kolędowania (np. chodzenie z szopką, Herody, Jasełka)?
- Czy podczas odwiedzin w domach składano sobie życzenia? Jakie?
- Jak wyglądały stroje kolędników?
- Jak wyglądały przedstawienia (scenariusz, pieśni, tańce)?
-Czy wszystkim - dziewczętom i chłopcom - wolno było przebierać się za kolędników?
- Czy kolędowaniu towarzyszyły maszkary zwierząt? (turoń, koza, niedźwiedź, koń, kogut, bocian, baran)? Jeśli tak, co symbolizowały?
- Czy kolędowano z gwiazdą?
- Czy pojawiały się tzw. Herody?
- Kto wchodził w skład grupy kolędniczej? Pasterze, Trzej Królowie, dziad, baba, Żyd, śmierć, diabeł, Cygan, policjant, kominiarze czy/i muzykanci?
- Czy i w jaki sposób składano sobie życzenia?
- Czy kolędnicy chodzili od domu do domu? Czy byli wyczekiwani w domostwach?
- Śpiewano kolędy czy pastorałki? Na jakie melodie śpiewano Pastorałki (np. poloneza, mazurka, oberka, kujawiaka czy krakowiaka)?

Wskazane jest dołączenie do opisów zdjęć i rysunków. Liczymy na pomysłowość, oryginalność, staranność i estetykę. 

2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.
3. Wszystkie pamiętniki otrzymają upominki, natomiast najciekawsze w formie i treści otrzymają cenne nagrody. Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych pamiętników - laureatów konkursu i przyzna I, II, III miejsce. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
4. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Pokoju.

5. Prace konkursowe należy złożyć/przesłać do sekretariatu szkolnego do 31 stycznia do godz. 14.30
 

Konkurs zakończy się 31 stycznia. Ogłoszenie wyników po feriach zimowych. 

Życzymy powodzenia i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 26-11-2019 08:33

Przewiń do góry