RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Uwaga! Właściciele nieruchomości niezamieszkałych-podmioty gospodarcze, pozostałe - Zmiany systemu odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Szanowni Przedsiębiorcy,

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych,

na których powstają odpady komunalne

 

 

      w ślad za pismem dotyczącym zaprzestania obejmowania nieruchomości niezamieszkałych przez gminny systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych informuję, że każdy właściciel takiej nieruchomości zobowiązany jest do podpisania indywidualnej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z podmiotem do tego uprawnionym, który posiada koncesję na odbiór odpadów z gminy Pokój. Zaprzestanie obejmowania ww. systemem nie dotyczy nieruchomości mieszanych, tj. zamieszkałych w części, a w części przeznaczonej na obsługę biurową działalności gospodarczej.

Poniżej lista przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w Gminie Pokój, posiadających uprawnienia do świadczenia usług na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z gminy Pokój:

 1. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Spółka z o.o., 46-100 Namysłów, ul. Mariańska 2, NIP: 7521328416;
 2. Remondis Opole Sp. z o.o., 45-573 Opole, Al. Przyjaźni 9, NIP: 7540333424;
 3. ENERIS Surowce S.A. Odział we Wrocławiu, 54-519 Wrocław, ul. Jerzmanowska 8, NIP: 527209863
 4. E.K. Ochędzan Sp. z o.o., 46-100 Namysłów, ul. Reymonta 65;
 5. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania WPO ALBA S.A., 52-238 Wrocław,ul. A. Ostrowska 7, NIP: 8960000026;
 6. EKO-TRANS Jan Kurowski, 46-082 Kup, ul. Brynicka 16B, NIP: 7541022241;
 7. Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach, 42-274 Konopiska, ul. Korzonek 98,NIP: 5731067524
 8. FCC Lubliniec Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Przemysłowa 5, NIP: 7571634699

 9. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Lecha 10, NIP: 6480000290

 10. FCC Polska Sp. z o.o., 41-800 Zabrze, ul. Lecha 10, NIP:6762157648

 11. PROWOD Sp. z o.o., 46-082 Kup, ul. Rynek 4, NIP: 7541000021

 12. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI oraz PRZEWÓZ ŁADUNKÓW WIESŁAW STRACH, 42-224 Częstochowa, ul. Kosmowskiej 6m.94, NIP: 5730250143

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                                       /-/

                                                                                                                                                Barbara Zając

 

Baner Gospodarka Odpadami w Gminie Pokój

Baner-Gmina-Pokoj-Poprawny.png

logo_weber_2013_małe.jpeg

Bioróżnorodne opolskie.jpeg

Link do podstrony Samorządowa Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Link do podstrony Opolska Karta Rodziny i Seniora na stronie Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim ssd.opolskie.pl

baner_eUrzad.jpeg

baner_inwestycje.jpeg