RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Komunikat 6/PD/2019 o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10