RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Zieleńcu Etap II

nowe-EFSiI-1.png

Projekt pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II” jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 , który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.04.00-16-0004/18-00 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 5.4- Gospodarka wodno-ściekowa


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/dec6d1fc-0048-4ee9-9a47-9e99af3c17b0

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFSKMBT_C22420020316370.pdf (1,42MB)
 


Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja 2.12.2019.pdf (535,18KB)
 


Uwaga Zmiana Terminu Składania Ofert !!!!!!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/2175848f-928d-4fef-95da-4ed104ab02bf

Ogłoszenie o zamówieniu:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ad53cb46-cded-4b16-9ff9-9722e65b7771

SIWZ: DOCspecyfikacja-istotnych-warunkow-zamoweinia-zieleniec-kanalizacja.doc (1,08MB)
Umowa:DOCXWZÓR UMOWY.docx (639,72KB)
DOCXzalacznik-nr-1-wzor-oferty.docx (606,91KB)
DOCXzalacznik-nr-2.docx (602,15KB)
DOCXzalacznik-nr-3.docx (603,93KB)
DOCXzalacznik-nr-4.docx (605,35KB)
DOCXzalacznik-nr-5.docx (604,30KB)
DOCzalacznik-nr-6.doc (798,50KB)
DOCXzalacznik-nr-8.docx (601,58KB)

Dokumentacja techniczna:

PDFkanal sant Zieleniec gm Pokoj z 9.08.pdf (181,68KB)
PDFkanal sant Zieleniec gm Pokoj z 9.08.pdf (175,65KB)
ATHkanal sant Zieleniec gm Pokoj z 9.08.ath (68,24KB)
PDF2_Mapa Ark. 1.pdf (9,25MB)
PDF2_Mapa Ark. 2.pdf (16,96MB)
PDF2_Mapa Ark. 3-3.pdf (22,72MB)
PDF2_Mapa Ark. 4.pdf (11,26MB)
PDF2_Mapa Ark.5.pdf (23,31MB)
PDFC2.pdf (1,08MB)
PDFC3-1.pdf (925,63KB)
PDFC3-2.pdf (437,92KB)
PDFC4-1.pdf (1 020,67KB)
PDFC4-2.pdf (676,66KB)
JPEGmapa z zaznaczonym obszarem.jpeg (259,95KB)
PNGnowe-EFSiI-1.png (9,50KB)
PDFobmiar kan.Zieleniec.pdf (586,29KB)
ODTOPZ-Przepompownia ścieków.odt (13,66KB)
PDFP2-1.pdf (1,10MB)
PDFP2-2.pdf (1,17MB)
PDFP2-3.pdf (1,26MB)
PDFP2-4.pdf (1,05MB)
PDFP3-1.pdf (1,02MB)
PDFP3-2.pdf (1,27MB)
PDFP3-3.pdf (1,14MB)
PDFP3-4.pdf (1,24MB)
PDFP3-5.pdf (1,28MB)
PDFP4-1.pdf (927,73KB)
PDFP4-10.pdf (1,04MB)
PDFP4-11.pdf (1,16MB)
PDFP4-12_1.pdf (1,24MB)
PDFP4-12_2.pdf (1,20MB)
PDFP4-2.pdf (1,06MB)
PDFP4-3.pdf (1 009,51KB)
PDFP4-4.pdf (1,11MB)
PDFP4-5.pdf (1,16MB)
PDFP4-6.pdf (1,07MB)
PDFP4-7.pdf (1,14MB)
PDFP4-8.pdf (1,16MB)
PDFP4-9.pdf (1,32MB)
PDFSII_P_19080108360.pdf (1,09MB)
PDFSII_P_19080108400.pdf (855,77KB)
PDFSII_P_19080108430.pdf (10,24MB)
PDFSII_P_19080108430.pdf (10,24MB)
PDFSII_P_19080108450.pdf (1,02MB)
PDFSII_P_19080108470.pdf (2,60MB)