Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA


Wójt Gminy Pokój uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił  nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Pokój wyraża zainteresowanie przedmiotowym programem, aby jednak ustalić możliwości wzięcia w nim udziału konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag do 500 zł za tonę odpadów. W związku z powyższym, prowadzący gospodarstwo rolne, zainteresowani sprawą na terenie Gminy Pokój winni złożyć informację o rodzajach i ilości posiadanych odpadów na moment złożenia deklaracji. Druk deklaracji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Pokój DOCdeklaracja-odpady-rolnicze.doc (19,00KB)  lub do pobrania w Urzędzie Gminy Pokój, buro nr 41

Sposób składania informacji: Urząd Gminy Pokój (sekretariat) osobiście lub pocztą do dnia 21.11.2019 r. włącznie. Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

Barbara Zając

/-/ Wójt gminy Pokój

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 08-11-2019 09:51

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 08-11-2019 09:54
Przewiń do góry