RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zgłoszenia do programu " Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokój"- termin 18.11.2019 r.

 

                                                                                                                                     Pokój, 7.11.2019 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ

 

 

Gmina Pokój planuje pozyskać środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pokój dla mieszkańców z: Ładzy, Krzywej Góry, Siedlic, Krogulnej, Jagiennej, Kozub, Domaradza, Paryża, Świercowskiego, Fałkowic, Lubnowa, Żabińca, Kopaliny, Zawiści, Domaradzkiej Kuźni, Dąbrówki Dolnej. Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji to 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

Projekt adresowany jest do właścicieli nieruchomości poza Pokojem i Zieleńcem.

Przedmiot dofinansowania: przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków, posiadająca certyfikat zgodności z normą europejską PN-EN 12566-3+A2:2013.

Przewidywany koszt budowy oczyszczalni to 19 000 zł (koszt budowy uzależniony jest przede wszystkim od warunków terenowych, poziomu wód gruntowych).

Zobowiązania właściciela nieruchomości :

- zabezpieczenia 36,37% środków na budowę oczyszczalni ścieków;

- ponoszenie kosztów utrzymania przydomowej oczyszczalni ścieków;

- zachowanie i utrzymanie trwałości inwestycji przez okres 10 lat;

- przekazanie gminie Pokój prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Gmina Pokój:

- musi posiadać prawo do dysponowania na cele budowlane wszystkimi nieruchomościami, na których zostaną zainstalowane przydomowe oczyszczalnie ścieków;

- wykona dokumentację potrzebną do budowy przydomowej oczyszczalni;

- dokona wyboru wykonawcy zadania, polegającego na zaprojektowaniu, dostawie, montażu
i uruchomienia oczyszczalni.

Zainteresowani właściciele nieruchomości uzyskaniem wsparcia proszeni są o składanie zgłoszeń osobiście lub e-mailem na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój biuro nr 40 w nieprzekraczalnym terminie do 18.11.2019 r.

Szczegółowych informacji udzielają Aleksandra Kołodziejczyk i Angelika Paluch

Druki znajdują się na stronie internetowej ODTZgłoszenie przydomowe oczyszczalnie ścieków_7_11_2019.odt  i biurze nr 40.

 

 

Barbara Zając

/-/

Wójt gminy Pokój