RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Pokoju

 

                                                                                            

          „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pod nazwą “Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Pokoju”

Cel operacji: Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców miejscowości Pokój poprzez modernizację i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pokoju

Realizacja projektu przyczynia się do aktywizacji osób po 50 roku życia, co jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej. Wykonane prace remontowo-budowlane pozwoliły na podniesienie standardu i atrakcyjności obiektu oraz przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Efekty/wskaźniki operacji: liczba utworzonych miejsc pracy : 1

Wartość operacji: 212 421,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 212 421,00 zł