Park w Pokoju
GALERIA

Państwowa Inspekcja Sanitarna.jpeg
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NAMYSŁOWIE
ul. Józefa Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
tel./fax 77 419 04 80, 77 419 04 81,  77 419 04 90, 77 419 04 91,
e-mail: psse.namyslow@pis.gov.pl, http://pssenamyslow.pis.gov.pl/

Oddział Higieny Komunalnej
tel. 77 4190 480 wew. 102
e-mail: komunalna@pssenamyslow.pl
Sprawę prowadzi: Aldona Nowak


Namysłów, 27.08.2019 r.

HK.43260.4.40.2019.AN

Zgodnie z § 21.1.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie

- na podstawie raportów z badań wody nr 24400/LB/2019, 24402/LB/2019 i 24403/LB/2019 z dnia 19.08.2019 r. pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 01.08.2019 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody z wodociągu publicznego w Siedlicach w Stacji Uzdatniania Wody Siedlice, Szkole Podstawowej w Domaradzu i Ochotniczym Hufcu Pracy w Dąbrówce dolnej,

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY   
W NAMYSŁOWIE         

lek. med. Bożena Korczowska-
-Kułakowska              


Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 29-08-2019 13:23

Przewiń do góry