RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Przystań Karp

                                          

 

 

Beneficjent: Gmina Pokój

Tytuł Operacji: Przystań Karp we wsi Pokój

Cel operacji:Utworzenie przystani kulinarnej, miejsca które działać będzie na rzecz zachowania, ochrony i promocji zasobów rybackich i akwakultury obszaru RLGD "Opolszczyzna" poprzez zakup wyposażenia gastronomicznego i meblowego

Efekty/Wskaźniki Operacji: Liczba obiektów, w których została przeprowadzona interwencja

Wartość Operacji: 81354,67zł

Wkład Funduszy Europejskich: 68337,00zł