Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

                                          

 

 

Beneficjent: Gmina Pokój

Tytuł Operacji: Przystań Karp we wsi Pokój

Cel operacji:Utworzenie przystani kulinarnej, miejsca które działać będzie na rzecz zachowania, ochrony i promocji zasobów rybackich i akwakultury obszaru RLGD "Opolszczyzna" poprzez zakup wyposażenia gastronomicznego i meblowego

Efekty/Wskaźniki Operacji: Liczba obiektów, w których została przeprowadzona interwencja

Wartość Operacji: 81354,67zł

Wkład Funduszy Europejskich: 68337,00zł

Przewiń do góry