RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zapytanie ofertowe remont sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pokoju CPV: 45453000-7 , 44112220-6


Zapytanie ofertowe dla zamówienia
o wartości nieprzekraczającej równowartości
30.000 euro

 

PDFprzedmiar.pdf
PDFSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf
PDFwzor-umowy (2).pdf
PDFzalacznik-nr-1-wzor-oferty_.pdf
PDFzapytanie_ zsp.pdf