Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Państwowa Inspekcja Sanitarna.jpeg
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NAMYSŁOWIE
ul. Józefa Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
tel./fax 77 419 04 80, 77 419 04 81,  77 419 04 90, 77 419 04 91,
e-mail: psse.namyslow@pis.gov.pl, http://pssenamyslow.pis.gov.pl/

Oddział Higieny Komunalnej
tel. 77 4190 480 wew. 102
e-mail: komunalna@pssenamyslow.pl
Sprawę prowadzi: Aldona Nowak


Namysłów, 22.07.2019 r.

HK.43260.4.31.2019.AN

Zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie

informuje, że woda pobrana z wodociągu publicznego w Siedlicach w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. w zakresie oznaczonych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i jest przydatna do pożycia przez ludzi.

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie sprawozdań z badań wody przeprowadzonych w ramach monitoringu jakości wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, szczegóły poniżej:Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 25-07-2019 12:31

Przewiń do góry