RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

SĄSIADÓWKA – INFORMACJA O SPOTKANIU

 

loga ODNOWA WSI.jpeg
 

 

Zadanie pt. „Sąsiadówka” jest realizowane w ramach zadania publicznego. Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.


 

Stowarzyszenie Sołectwo Domaradz z siedzibą w Paryżu 1, realizuje w ramach zadania publicznego „Sąsiadówka”, które jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. W ramach zadania publicznego zorganizowane zostanie spotkanie „Sąsiadówka” w miejscowości Domaradz. Spotkanie ma charakter otwarty i jest skierowany do osób w różnym przedziale wiekowym. Podczas spotkania przeprowadzone zostaną dwa konkursy wiedzy z nagrodami, ankieta poświęcona potrzebą mieszkańców spotkanie ze strażakami z OSP Domaradz oraz spotkanie z działaczami Stowarzyszenia Tarnowiec wczoraj, dzisiaj i jutro, które będzie poświęcone wymianie doświadczeń stowarzyszenia.

Realizacja zadania publicznego: 25.04.2019 r. – 15.11.2019 r.

Cel zadania: Diagnoza potrzeb społeczności lokalnej, integracja mieszkańców poprzez udział we wspólnym spotkaniu, wymiana doświadczeń z działaczami stowarzyszenia z innego powiatu oraz uświadomienie mieszkańcom jakie możliwości daje wspólne działanie i korzystanie ze środków z Unii Europejskiej kierowanych od 15 lat do NGO za pośrednictwem samorządu województwa.


 

Wartość dofinansowania: 6 234 zł