RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

ZMIANA ! -Stowarzyszenie Nad Rzeką zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie prac konserwatorskich wraz z przeniesieniem na wskazaną lokalizację zabytkowej drewnianej dzwonnicy w Lubnowie CPV 454530007 Roboty remontowe i renowacyjne, 45261105-5

                                                                     


 

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Informacja z otwarcia ofert cenowych.

 

UWAGA Z DNIA 23.07.19 - Otwarcie ofert cenowych na realizację zadania odbędzie w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, w Sali Ślubów.

 

UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT CENOWYCH!

W związku z prośbą oferentów o wydłużenie terminu składania ofert cenowych na wykonanie zadania Wójt Gminy Pokój wydłuża termin składania ofert cenowych do dnia 23.07.2019 r. do godz. 13.00

 

Stowarzyszenie Nad Rzeką zaprasza do składania ofert cenowych do 23 lipca 2019 roku, do godz. 13:00 na wykonanie prac konserwatorskich wraz z przeniesieniem na wskazaną lokalizację zabytkowej drewnianej dzwonnicy w Lubnowie.

Poniżej treść zapytania:

ODTzapytanie ofertowe.odt (80,65KB)
 

Załączniki do zapytania:

Załączniki do zapytania:

 

Odpowiedzi na pytania:

                                                                    


 

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

                                                                                                                                                                  Domaradzka Kuźnia, 12.08.2019 r.

 

 

 

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 Najkorzystniejszą ofertę złożyła KSAR Sp. z o.o. Sp. komandytowa z Woli Kalinowskiej. Cena brutto 148 831,03 zł i ta oferta została wybrana.

 

 

Jolanta Paluch

Wiceprezes Zarządu