Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

                     

 

Gmina Pokój realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Przedsiębiorczy Przedszkolak

 

Cel projektu: poniesienie kompetencji kluczowych u 80 dzieci w dwóch placówkach przedszkolnych w gminie Pokój. Realizacja celu nastąpi poprzez stworzenie warunków do nauczania opartego na wykorzystaniu nowoczesnych technologii TIK, jak również rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem dostosowanych materiałów dydaktycznych wpływające na podnoszenie i rozwijanie u dzieci kluczowych kompetencji na rynku pracy oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez odpowiednie szkolenie.

 

Planowane efekty: Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 7 osób; Liczba osób pochodzących z obszarów wiejskich: 87osób; Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych:7 osób; l. dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej:80 dzieci; L. Nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikację lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 7 nauczycieli; L. Nauczycieli pochodzących z obszarów wiejskich:7 osób; l. Dzieci pochodzących z obszarów wiejskich :80 dzieci;Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego objętych wsparciem w programie:2

 

Wartość projektu: 285 260,00zł

Dofinansowanie projektu z UE: 225 013,08

 


Przewiń do góry