RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Od 1 lipca 2019 r. Program Rodzina 500+ rusza na nowych zasadach

Program Rodzina 500+ plakat.jpeg


Ważna informacja dotycząca świadczenia 500plus

Rodzina 500+ logo.jpeg

W wyniku nowelizacji ustawy dotyczącej świadczenia 500plus  od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Zniesiony został również wymóg posiadania zasądzonych alimentów. W związku z tym wnioski o świadczenia można składać:

  1. od 1 lipca elektronicznie (przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną).
  2. od 1 sierpnia także w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub listownie.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

    Do świadczenia 500plus uprawniony jest rodzic, który mieszka w Polsce wraz z dziećmi pozostającymi na jego utrzymaniu.

Wnioski rozpatrzymy w następujących terminach:

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.  
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Jeżeli urodzi Ci się dziecko po 1 lipca br. – termin na złożenie wniosku wynosi trzy miesiące od urodzenia dziecka. Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem. Wnioski na dzieci urodzone do 30 czerwca podlegają rozpatrzeniu na dotychczasowych zasadach.

Pamiętaj!  Od 1 lipca można również złożyć wniosek drogą elektroniczną o:

  • świadczenie 300plus,
  • świadczenia rodzinne,
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego

a od 1 sierpnia także w wersji papierowej.