Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 47/1 a.m. 1 obręb Lubnów, KW OP1U/00038098/8

 

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2019 r., poz. 801 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Działka nr 47/1 a.m. 1 obręb Lubnów, KW OP1U/00038098/8;

 

a. Powierzchnia działki: 0,16 ha; w tym tereny mieszkaniowe (symbol klasoużytku B)- 0,1ha, grunty orne (symbol klasoużytku RVI)-0,06 ha

 

b. Opis nieruchomości --zabudowany grunt stanowiący działkę ewidencyjną . Przedmiotowa nieruchomość w granicach działki nr 47/1 a.m. 1, zlokalizowana jest w miejscowości Lubnów gmina Pokój, pow. namysłowski przy ul. Polnej 14, na peryferiach miejscowości w otoczeniu lasów i gruntów rolnych. Wieś Lubnów jest małą wsią liczącą ok. 300 mieszkańców położoną w obszarze ,,Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie” w bezpośrednim sąsiedztwie ,,Stobrawskiego Parku Krajobrazowego”. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Bezpośredni dojazd do przedmiotowej nieruchomości drogą gruntową odchodzącą od drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej ul. Wiejskiej. Zabudowana jest parterowym budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą. Kształt działki regularny, teren płaski o korzystnej hipsometrii, dobrze nasłoneczniony. Teren działki zagospodarowany jest zielenią niską i wysoką w części stanowi ogród warzywny. Teren uzbrojony jest w sieć elektryczną, wodociągową z wodociągu wiejskiego, kanalizację do szamba zlokalizowanego na działce. Na terenie działki występuje również studnia kopana; Budynek mieszkalny z częścią gospodarczą występuje jako wolnostojący, parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Został wzniesiony w technologii tradycyjnej z cegły, przekryty dachem dwuspadowym krytym dachówką. Budynek obejmuje dwie części mieszkalną i gospodarczą. Cześć mieszkalna obejmuje trzy pokoje, kuchnię, jadalnię, łazienkę i korytarz. Dwa pokoje mają niezależne wejścia z korytarza, pozostałe pomieszczenia są przechodnie. Część gospodarcza obejmuje jedno pomieszczenie. Wejścia do budynku usytuowane są w poziomie terenu. Wejście na strych usytuowane jest w ścianie szczytowej budynku od strony północnej poprzez drabinę przystawną. Budynek wyposażony jest w instalację elektroenergetyczną , wodociągową z sieci wodociągu grupowego, kanalizacyjną do szamba, grzewczą i cw etażową z kuchni grzewczej na paliwo stałe zlokalizowanej w pomieszczeniu jadalni z rozprowadzeniem ciepła do pozostałych pomieszczeń mieszkalnych a ciepłej wody do łazienki i kuchni. Budynek użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem.

Powierzchnia zabudowy: 168,04 m2

powierzchnia użytkowa części mieszkalnej:97,55 m2

powierzchnia użytkowa części gospodarczej: 36,89 m2

kubatura:831,80 m3

 

c) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest  jako zabudowa mieszkaniowa i usługi dla ludności; Grunt przewidziany w studium pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności, położony w obszarze chronionego krajobrazu ,,Lasy Stobrawsko-Turawskie” w bezpośrednim sąsiedztwie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego;

d) . Osoby posiadające prawa do nieruchomości: osoba prawa- gmina Pokój

e). Obciążenia nieruchomości – brak

f). Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

g). Cena nieruchomości: 15 000 zł netto z uwzględnieniem 90% bonifikaty;

 

h) Sprzedaż w formie – sprzedaż bezprzetargowa na rzecz dotychczasowego najemcy przy zastosowaniu 90% bonifikaty

 

f. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2019 r., poz. 801) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Termin upływa 30 lipca 2019 r.

 

Uwagi:

 

Wnioski, o których mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt „d” jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

 

Wywieszono na okres 10.06.2019 r. - 08.07.2019 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urząd Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bib.gminapokoj.pl

 

szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4693085 wew. 41

Opublikował(a): Agnieszka Hadamik
Data publikacji:
 17-06-2019 15:05

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 29-07-2019 10:46
Przewiń do góry