RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Powitanie nowych sołtysów kadencji 2019-2023

25 kwietnia br. w sali narad Urzędu Gminy Pokój odbyło się uroczyste pożegnanie ustępujących sołtysów oraz powitanie nowych, wybranych na kadencję 2019-2023. Wójt Gminy Pokój Barbara Zając, Przewodniczący Rady Gminy Pokój Wacław Kocienki oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacek Gosławski wręczyli zebranym sołtysom okolicznościowe dyplomu i kwiaty. Barbara Zając podziękowała ustępującym sołtysom:

W związku z zakończeniem pełnienia przez Państwa funkcji sołtysów składam serdeczne podziękowania za trud i pełną zaangażowania pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz za efektywną współpracę z samorządem Gminy. W życiu osobistym życzę dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Sołtysi, którzy zakończyli pełnieni swojej funkcji to:

 • Zofia Bieniusa - sołectwo Dąbrówka Dolna
 • Gabriela Sobek - sołectwo Domaradzka Kuźnia
 • Stanisława Pasionek - sołectwo Fałkowice
 • Dariusz Bochenek - sołectwo Kopalina
 • Wacław Kociencki - sołectwo Zawiść

Wójt Gminy złożyła gratulacje nowo wybranym sołtysom:

Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji wyboru na Sołtysa kadencji 2019-2023. Niech oddanie lokalnym sprawom i mieszkańcom będzie zawsze nadrzędnym celem, a zaufanie, którym zostali Państwo obdarzeni dodaje odwagi i wytrwałości w wypełnianiu powierzonej misji. Życzę aby nadchodzący czas był okresem wykorzystanych szans i spełnionych nadziei.

Nowo wybrani sołtysi kadencji 2019-2023 to:

 • Gabriela Maciej- sołectwo Dąbrówka Dolna
 • Barbara Czaja - sołectwo Domaradz
 • Klaudia Mrugała - sołectwo Domaradzka Kuźnia
 • Krzysztof Mainka - sołectwo Fałkowice
 • Teresa Ambroziak - sołectwo Kopalina
 • Dariusz Gregorowicz - sołectwo Krogulna
 • Henryk Panicz - sołectwo Krzywa Góra
 • Adela Świętek - sołectwo Lubnów
 • Krystyna Piekarska - sołectwo Ładza
 • Barbara Fiebig - sołectwo Siedlice
 • Anna Kuka - sołectwo Zawiść
 • Jadwiga Sowa - sołectwo Zieleniec
 • Danuta Trojanowska - sołectwo Pokój